sven
FAQ

FAQ

Mitä Norrapro Oy tekee?

Norrapro Oy on suomalainen maanrakennusalan tuotteiden ja sen komponenttien tuotekehitykseen erikoistunut yritys, jonka juuret ja osaaminen pohjautuvat Etelä-Suomen Rakennus- ja Purkutekniikka Oy:n vakiintuneeseen rakennusalan liiketoimintaan.

Mistä voin tilata Norrapro® I RBSO® -tuotetta?

Myynnin yhteystiedot tässä tai suoraan valtuutetuilta myyjiltä.

Onko Norrapro® I RBSO® sertifioitu?

Norrapro® ja RBSO ® ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja sertifioituja tuotteita. Tuotteella on CE-merkintä ja EPD-ympäristöseloste. Asentajakumppaneiltamme edellytämme laatujärjestelmää.

Soveltuuko Norrapro® I RBSO® myös vanhojen tunnelien vedenhallintaan?

Tunneleiden peruskorjausten yhteydessä Norrapro® I RBSO® mahdollistaa vesienhallinnan kehittämisen. Tarkemmin mahdollisuuksista ja menetelmistä kertoo mielellään myyntimme.

Saanko Teiltä myös asennuksen?

Laadukas asennus on onnistumisen lähtökohta. Tarjoamme valikoitujen asennuskumppaniemme kanssa tuotteen asennettuna. Suomessa valtuutettuna asentajana toimii Etelä-Suomen Rakennus- ja Purkutekniikka Oy

Mistä löydän lisätietoa Norrapro® I RBSO® -ruiskubetonisalaojasta?

Lisätietoa tuotteesta ja sen ominaisuuksista löydät tästä.

Tarvitseeko Norrapro® I RBSO® -järjestelmä huoltoa?

Norrapro® I RBSO® on kehitetty turvaamaan rakenteita vuosikymmeniä, joten määräajoin tehtävät tarkastukset ja huoltotoimenpiteet ovat suositeltavia. Lisätietoa saatte myynnistämme.

Laatu- ja ympäristöpolitiikka (EHQS)

 • Noudatamme ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardeja kaikessa toiminnassamme
 • Sovellamme prosessimaista toimintamallia johtamisessa
 • Parannamme ja kehittämme ydin- ja tukiprosesseja jatkuvasti seurannan ja mittaamisen kautta niin tehokkuuden, laadun kuin ympäristönäkökulmien osalta
 • Saavuttaaksemme tavoitteet, panostamme henkilöstön ja kumppaneiden osaamiseen sekä menetelmien kehittämiseen
 • Yrityksen johto sitoutuu koko organisaation vaatimusten täyttymiseen toimintojen laajuuden ja niiden luonteen mukaisesti
 • Viestimme tavoitteista ja niiden tilanteesta aktiivisesti kaikille sidosryhmillemme
 • Toimimme vastuullisesti kaikessa toiminnassamme ja johto näyttää esimerkkiä omalla sitoutumisellaan järjestelmän toteuttamiseen
 • Huomioimme toiminnassamme ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädännön vaatimukset
 • Jatkuvana tavoitteena on minimoida ympäristövaikutusta kaikessa toiminnassa
 • Ympäristönäkökohdat ja työturvallisuusnäkökohdat tunnistetaan prosesseittain
 • Toiminnan lähtökohtana on tarjota ympäristön huomioiva ratkaisu asiakkaan asettamien vaatimusten pohjalta.
CE
Bureau
EPD circle
EPD