fien
FAQ

FAQ

Norrapro Oy verksamhet

Norrapro Oy är ett finskt företag som är specialiserad i utveckling av underjordiska produkter och komponenter. Grundet till Norrapro Oy är i Etelä-Suomen Rakennus- ja Purkutekniikka Oy verksamhet som är ett stabiliserat företag inom den finska byggnadsbranschen.

Hur kan man beställa Norrapro® -produkter?

Hitta kontaktuppgifter här eller direkt från auktoriserad återförsäljare.

Är Norrapro® certifierad produkt?

Norrapro® är registrerade varumärken och produkt. Det också har CE-märk och EPD miljövarudeklaration. Våra auktoriserade monteringsföretag behåller och följer miljö samt kvalitetssystem.

Är Norrapro® lämplig för hantering av inläkande vatten vid befintliga underjordiska konstruktioner?

Vid eventuella reparation av t.ex. tunnlar Norrapro® möjliggör utveckling av hantering av inläckande vatten. Våran försäljning berättar gärna mera om potential samt metoder.

Kan man få montering också?

En högklassig montering är grundet till ett lyckat resultat. Vi erbjuder montering via våra auktoriserade monteringsföretag. Norrapro kan även skola upp era egna monteringspersonal.

Hur hittar jag mera information om Norrapro® -produkter?

Mera information om produkter och dess egenskaper hittar du här.

Kräver Norrapro® -system underhåll?

Norrapro® är utvecklad för att behålla sina egenskaper och skydda konstruktioner för tiotals år. Regelbundna inspektioner och eventuella service är dock rekommenderade. Ytterligare information från våran försäljning.

Våra EHQS-system

 • Vi följer ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015-standarder i alla sina verksamheter
 • Vi tillämpar ett processliknande tillvägagångssätt på ledning
 • Vi förbättrar och utvecklar kontinuerligt kärn- och stödprocesser genom övervakning och mätning, både när det gäller effektivitet, kvalitet och miljöaspekter
 • För att nå våra mål satsar vi på kompetens hos vår personal och partners och i utveckling av metoder
 • Ledningen för bolaget förbinder sig att uppfylla kraven i hela organisationen enligt omfattningen och arten av den
 • Vi kommunicerar aktivt målen och deras situation till alla våra intressenter
 • Vi agerar ansvarsfullt i all vår verksamhet och förvaltning är ett föredöme med ett eget engagemang för att implementera systemet
 • Vi tar hänsyn till kraven i miljö- och arbetarskyddslagstiftningen i vår verksamhet
 • Det kontinuerliga målet är att minimera miljöpåverkan i alla verksamheter
 • Miljö- och arbetarskyddsaspekter identifieras genom process
 • Utgångspunkten är att tillhandahålla en miljö- och miljökonsekvenslösning baserad på kundernas krav