fien
Hållbarhet

Hållbarhet

Ansvar i Norrapro Oy:s verksamhet

Hållbarhet

Vårt företags hållbarhetsprogram är under utveckling. Vårt mål är att implementera rapportering i enlighet med CSRD under början av 2025.

Som ett företag som fokuserar på att utveckla och tillverka produkter inom markbyggnadsbranschen har vi ett särskilt ansvar för miljöns välbefinnande. Vårt klimatåtagande är en konkretisering av vårt engagemang för att skydda miljön och stämmer väl överens med företagets värderingar. Genom att minska vår miljöpåverkan gör vi också en viktig insats för företagets konkurrenskraft.

Hållbarhet