fien
Referenser

Referenser

Utförda objekt med Norrapro® metod

Värmepumpanläggning Katri Vala, Helsingfors

Värmepumpanläggning Eirastranden, Helsingfors

Dals samsjukhus, Helsingfors

Fortifikationsverket

Boliden Kylylahti Oy gruva

Sotkamo Silver Oy gruva

Blombacken Vattenreningsverg, Esbo

Länsimetro-Esboviken, Esbo

2017 - pågående
> 200.000 €
Dränmattor levererad

Länsimetro-Mossberget, Esbo

2016 - 2017
> 300.000 €
Dränmattor monterad

Länsimetro-Kaitans, Esbo

2016 - pågående
< 300.000 €
Dränmattor monterad

Länsimetro-Stensvik, Esbo

2016 - pågående
> 300.000 €
Dränmattor monterad

Kärnkraftsverk, Olkiluoto

2016 - pågående
< 100.000 €
Dränmattor levererad

Shopping center Redi, Helsingfors

2015 – 2017
> 200.000 €
Dränmattor monterad

Strandtunneln Riksvägen 12, Tammerfors

2014 – 2016
> 5.000.000 €
Drän- samt värmeisoleringsmattor monterad

Joker2 Trafiktunnel, Helsingfors

2014
> 2.000.000 €
Dränmattor monterad

Kivisydän parkeringshus, Uleåborg

2013
> 1.500.000 €
Dränmattor monterad

Ringbanan järnvägstunnel, Viinikkala-Vanda

2011 - 2013
> 1.000.000 €
Drän- samt värmeisoleringsmattor monterad

Utnäs militäranläggning, Kyrkslätt

2012
> 200.000 €
Dränmattor monterad

Länsimetro-Björkholmen, Esbo

2012
> 400.000 €
Dränmattor monterad

Länsimetro-Drumsö, Helsingfors

2012
< 300.000 €
Dränmattor monterad

Hagalund-parkering parkeringshus, Esbo

2012
> 1.000.000 €
Dränmattor monterad

P-Hämppi parkeringshus, Tammerfors

2011 – 2012
> 500.000 €
Dränmattor monterad

Mejlans Sjukhus servicetunnlar, Helsingfors

2010 – 2012
> 600.000 €
Dränmattor monterad

Länsimetro-Kägeludden arbetstunnlar, Esbo

2011
< 50.000 €
Dränmattor monterad

P-Tölö parkeringshus, Helsingfors

2011
> 400.000 €
Dränmattor monterad

Ringbanan järnvägstunnel, Ilola-Vanda

2011
> 400.000 €
Dränmattor monterad

Länsimetro-Drumsö arbetstunnlar, Helsingfors

2011
< 50.000 €
Dränmattor monterad

Vesper - underjordiska anläggningar tillhörande riksdagshuset, Helsingfors

2011
400.000 €
Dränmattor monterad

Länsimetro-Gräsvik, Helsingfors

2010
> 1.000.000 €
Dränmattor monterad

Jämsä-Jyväskylä, järnvägstunnel

2010
> 200.000 €
Dränmattor monterade samt

Rock Vallila parkeringshus, Helsingfors

2008
> 300.000 €
Dränmattor monterad

Katri Vala värmepumpsanläggning, Helsingfors

2008
200.000 €
Dränmattor monterade

City Servicetunneln, Helsingfors

2008
> 700.000 €
Dränmattor monterade

FÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFÖRING:
Kai Saarikivi
Sales Director, BBA
tel. +358 504 699 290
kai.saarikivi(at)norrapro.fi

PRODUKTION OCH PRODUKTUTVECKLING:
Petri Turunen
Business Development Manager, B. Eng
puh. +358 400 166 260
petri.turunen(at)norrapro.fi

STYRELSE:
Harri Väistö
CEO, MBA
tel. +358 400 922 094
harri.vaisto(at)norrapro.fi

Kontakta oss på +358 504 699 290 eller skicka e-post [email protected]