fien

Norrapro®

Norrapro® broschyr 6.28 MB

Ladda ner (pdf)

Norrapro® erbjuder infrastruktur till hantering av vatten

Ett naturligt sätt att hantera inläckande vatten vid underjordiska konstruktioner
System som är lätt att dokumentera, verifiera och syna
Helhet som kan vid behov utföras service på komponenter
System som kan utvidgas vid behov
Lösning som behåller tiotals år
Möjlighet att utnyttja produkt som värmeisolering