fien
Natural water handling for the most demanding environment

Natural water handling for the most demanding environment

Rapid installment means better business

Rapid installment means better business

Norrapro® I RBSO®

Produkt

Norrapro® I RBSO® erbjuder infrastruktur till hantering av vatten

Läs mer

För planeringsenhet

För planeringsenhet

Här hittar du material och instruktioner gällande Norrapro® I RBSO® -produkt

Läs mer

Norrapro® I RBSO® infrastruktur levererar ett naturligt sätt att hantera inläckande vatten vid underjordiska konstruktioner

En underjordisk konstruktion är en värdefull investering som man vill utnyttja för en lång period, tryggt och med så få störningar som möjligt. Norrapro® I RBSO® infrastruktur möjliggör en intelligent sett att hantera inläckande vatten vilket är förutsättning till en effektiv drift av underjordiska konstruktioner.

FAQ

Norrapro Oy verksamhet

Norrapro Oy är ett finskt företag som är specialiserad i utveckling av underjordiska produkter och komponenter. Grundet till Norrapro Oy är i Etelä-Suomen Rakennus- ja Purkutekniikka Oy verksamhet som är ett stabiliserat företag inom den finska byggnadsbranschen.

Hur kan man beställa Norrapro® I RBSO® -produkt?

Hitta kontaktuppgifter här eller direkt från auktoriserad återförsäljare.

Är Norrapro® I RBSO® certifierad produkt?

Norrapro® RBSO ® är registrerade varumärken och produkter. Våra auktoriserade monteringsföretag behåller och följer miljö samt kvalitetssystem.

Är Norrapro® I RBSO® lämplig för hantering av inläkande vatten vid gamla underjordiska konstruktioner?

Vid eventuella reparation av t.ex. tunnlar Norrapro® möjliggör utveckling av hantering av inläckande vatten. Våran försäljning berättar gärna mera om potential samt metoder.

Kan man få montering också?

En högklassig montering är grundet till ett lyckat resultat. Vi erbjuder montering via våra auktoriserade monteringsföretag. I Finland är Etelä-Suomen Rakennus- ja Purkutekniikka Oy vårat samarbetsföretag gällande montering. De kan även skola upp era egna monteringspersonal.

Hur hittar jag mera information om Norrapro® I RBSO® -produkt?

Mera information om produkt och dess egenskaper hittar du här.

Kräver Norrapro® I RBSO® -system underhåll?

Norrapro® I RBSO® är utvecklad för att behålla sina egenskaper och skydda konstruktioner för tiotals år. Regelbundna inspektioner och eventuella service är dock rekommenderade. Ytterligare information från våran försäljning.